Skjenkekontroll i Vefsn kommune

Status

Avsluttet

status-3

Det er enkelte mangler ved kommunens arbeid med tildeling av salgs- og skjenkebevillinger, blant annet når det gjelder saksbehandlingstider, høringsrunder samt vurdering av sosialpolitiske forhold. De påpekte forholdene er mangler jf. kommunens interne reglement, utgjør ikke noe brudd på lov eller forskrift, og vurderes av revisor til å være av mindre alvorlighetsgrad. Når det gjelder kommunens kontroller med salgs- og skjenkebevillinger, gjennomføres disse ikke i det omfanget som alkoholforskriften krever. Regelverket om utarbeidelse av rapport etter salgs- og skjenkekontroller er heller ikke fulgt.

Last ned rapporter

Skjenkekontroll i Vefsn kommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Eirik Gran Seim

Forvaltningsrevisor
Steinkjer

Sunniva Tusvik Sæter

Forvaltningsrevisor
Steinkjer