Selskapskontroll i Midtre Namdal Avfallsselskap IKS for Høylandet kommune

Status

Avsluttet

status-3

Rapporten består av en eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i selskapet. Eierskapskontrollen undersøker kommunens eierstyring av selskapet. Forvaltningsrevisjonsdelen undersøker selskapets selvkostberegning av renovasjonsgebyr, praksis for differensiering av gebyr, praksis for å gi redusert gebyr eller fritak fra gebyr, hvordan selskapet jobber mot framtidige krav og mål, og til slutt hvilke deponi som finnes i kommunene.

Last ned rapporter

Selskapskontroll i Midtre Namdal Avfallsselskap IKS for Høylandet kommune

Rapport 2019
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Sunniva Tusvik Sæter

Forvaltningsrevisor
Steinkjer

Margrete Haugum

Forvaltningsrevisor
Steinkjer