Selskapskontroll i Innherred Renovasjon IKS for Malvik kommune

Status

Avsluttet

status-3

Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført en forvaltningsrevisjon i Innherred Renovasjon IKS. Forvaltningsrevisjonen undersøker selskapets praksis for beregning av renovasjonsgebyr. Videre undersøkes kommunenes handlingsrom for å gi dispensasjon om kravet for fritidsrenovasjon. Til slutt beskrives selskapets arbeid mot nye krav og målsettinger.

Last ned rapporter

Selskapskontroll i Innherred Renovasjon IKS for Malvik kommune

Rapport 2019
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Sunniva Tusvik Sæter

Forvaltningsrevisor
Steinkjer

Margrete Haugum

Forvaltningsrevisor
Steinkjer