Saksbehandling ved konsesjonssøknad i Flatanger kommune

Status

Avsluttet

status-3

Vi har gjennomført en undersøkelse av kommunens saksbehandling av konsesjonssøknad fra Zephyr AS, vedrørende vindkraftutbygging på Innvordfjellet. Vi undersøker om det er saksbehandlingsfeil i saken, og hvilke konsekvenser dette kan ha.

Last ned rapporter

Saksbehandling ved konsesjonssøknad i Flatanger kommune

Rapport 2020
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Merete M. Montero

Forvaltningsrevisor
Trondheim