Saksbehandling rundt asfaltering av Ree-alleen i Stjørdal kommune

Status

Avsluttet

status-3

Denne rapporten oppsummerer en undersøkelse på bakgrunn av to henvendelser om asfaltering av Ree-alleen i Stjørdal kommune.

Last ned rapporter

Saksbehandling rundt asfaltering av Ree-alleen i Stjørdal kommune

Rapport 2019
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Anna Ølnes

Forvaltningsrevisor
Trondheim

Unni Romstad

Ass. daglig leder
Namsos