Saksbehandling innen plan- og byggesak i Inderøy kommune

Status

Avsluttet

status-3

Revisor er bedt om å foreta en generell gjennomgang av saksbehandling innen plan- og byggesak, herunder ha fokus på
«Uavhengighet, regeletterlevelse, ressurser og kompetanse». Vi undersøker derfor om ansattes beskrivelser og dokumentasjon tyder på at Inderøy kommune utfører tilfredsstillende saksbehandling innenfor plan- og byggesak.

Last ned rapporter

Saksbehandling innen plan- og byggesak i Inderøy kommune

Rapport 2018
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Johannes Nestvold

Forvaltningsrevisor
Steinkjer

Margrete Haugum

Forvaltningsrevisor
Steinkjer