Saksbehandling – bo og driveplikt i Hitra kommune

Status

Avsluttet

status-3

I denne forvaltningsrevisjonen undersøker vi kommunens rutiner for å gi dispensasjon fra bo- og driveplikt på landbrukseiendommer og kommunens rutiner for å følge opp vedtak der det er gitt tidsbegrenset dispensasjon fra boplikt og driveplikt.

Last ned rapporter

Saksbehandling – bo og driveplikt i Hitra kommune

Rapport 2019
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Eirik Gran Seim

Forvaltningsrevisor
Steinkjer

Johannes Nestvold

Forvaltningsrevisor
Steinkjer