Rus og psykisk helse i Levanger kommune

Status

Avsluttet

status-3

Forvaltningsrevisjonen ser på tjenestetilbudet innafor området rus og psykisk helse i Levanger kommune. Konklusjonen er at kommunen har etablert internkontroll på området, men mangler oppdaterte handlingsplaner. Det er gjennomført få systematiske brukerundersøkelser på området psykisk helse. Kompetansekrav til de ansatte er oppfylt og kommunen gir lavterskeltilbud som er lett tilgjengelige for brukerne. Krav til individuell brukermedvirkning er i all hovedsak er ivaretatt.

Last ned rapporter

Rus og psykisk helse i Levanger kommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Anna Ølnes

Forvaltningsrevisor
Trondheim

Trine Holter

Forvaltningsrevisor
Trondheim