Trine Holter

Forvaltningsrevisor

Revisjon -Midt-Norge-portrett 40A

Trine er sosiolog (cand.polit) frå NTNU. Ho har lang erfaring frå ulike forskingsmiljø og har blant anna jobba mykje med kvalitetssikringsarbeid. Trine har kompetanse innafor både kvalitativ og kvantitativ metode og har lang erfaring frå prosjekt innafor helse og velferd og personal. Ho følgjer opp kontrollutvala og det overordna risikobiletet i kommunane Hitra, Oppdal og Os.