Rus- og psykiatritjenesten i Leirfjord kommune

Status

Avsluttet

status-3

Vi har gjennomført en forvaltningsrevisjon av Leirfjord kommunes arbeid innen rus og psykiatri. Vi konkluderer med at kommunen har utdaterte styringsdokument, og at de kun delvis gir koordinerte tjenester. Tilbudet som blir gitt er i tråd med gjeldende lov og regelverk. Vi har utarbeidet ni anbefalinger som skal bidra til å styrke arbeidet på området.

Last ned rapporter

Rus- og psykiatritjenesten i Leirfjord kommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Trine Holter

Forvaltningsrevisor
Trondheim

Sunniva Tusvik Sæter

Forvaltningsrevisor
Steinkjer