Ressursbruk, tidlig innsats og tilpasset opplæring i Tydal kommune

Status

Avsluttet

status-3

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt om opplæringen utføres innenfor kommunestyrets rammer, og om tidlig innsats sikres og videre at tilpasset opplæring ivaretas. Rapporten ble levert i 2018.

Last ned rapporter

Ressursbruk, tidlig innsats og tilpasset opplæring i Tydal kommune

Rapport 2018
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Arve Gausen

Forvaltningsrevisor
Orkanger

Tor Arne Stubbe

Fagleder
Trondheim