Ren Røros AS

Status

Avsluttet

status-3

Dette er en forvaltningsrevisjon av selskapet Ren Røros AS og en eierskapskontroll av Røros kommune som eier 66,871 prosent av aksjene i selskapet. Forvaltningsrevisjonen av selskapet omfatter styrets arbeid med strategi, økonomiforvaltning og tilsyn samt styrets arbeidsprosesser.

Last ned rapporter

Ren Røros AS

Rapport 2020
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Margrete Haugum

Forvaltningsrevisor
Steinkjer

Sunniva Tusvik Sæter

Forvaltningsrevisor
Steinkjer