Planlegging av Stjørdal Helsehus for Stjørdal kommune

Status

Avsluttet

status-3

Denne rapporten oppsummerer planleggingen av Stjørdal Helsehus, og hvordan prosessen i de tidligste fasene (idéfase og konseptfase) var. Hoveddelen av kriteriene er basert på Concept-programmets anbefalinger. I all hovedsak ble de tidligste fasene av planleggingen gjennomført slik som Concept-programmet anbefaler. Unntaket er tomtevalg, hvor løsningsforslaget i stor grad var fastlagt. Det var heller ikke et nullalternativ, som Concept-programmet anbefaler.

Last ned rapporter

Planlegging av Stjørdal Helsehus for Stjørdal kommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Anna Ølnes

Forvaltningsrevisor
Trondheim

Leidulf Skarbø

Forvaltningsrevisor
Oppdal