Plan- og byggesaksbehandling i Malvik kommune

Status

Avsluttet

status-3

I denne forvaltningsrevisjonen har vi gjennomgått status for Malvik kommune på plan- og byggesaksområdet. Oppsummert, har begge områdene hatt utfordringer de siste årene. Selv om det langt på vei er utviklet system og rutiner for å få til en forsvarlig saksbehandling for begge områdene, er det svakheter i saksbehandlingen, og nødvendige arbeidsoppgaver settes på vent.

Last ned rapporter

Plan- og byggesaksbehandling i Malvik kommune

Rapport 2019
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Anna Ølnes

Forvaltningsrevisor
Trondheim

Merete M. Montero

Forvaltningsrevisor
Trondheim