Plan- og byggesak i Frøya kommune

Status

Avsluttet

status-3

I denne rapporten finnes vi at gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker er tilfredsstillende. Kommunens praksis for dispensasjon fra plan eller lov er i tråd med regelverket på en del punkter, men praksis med å avgjøre høring av dispensasjonssaker bør vurderes. Kommunen bør også vurdere egen praksis i å hensynta høringsuttalelser. Flertallet av private planforslag rettet til kommunen har en saksbehandlingstid som overstiger bestemmelsene i plan- og bygningsloven. Kommunen bør derfor vurdere å innføre tiltak som sikrer at saksbehandlingstiden i plansaker med privat forslagstiller overholdes

Last ned rapporter

Plan- og byggesak i Frøya kommune

Rapport 2021
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Eirik Gran Seim

Forvaltningsrevisor
Steinkjer

Johannes Nestvold

Forvaltningsrevisor
Steinkjer