Personalsaken mot rådmannen i Skaun kommune

Status

Avsluttet

status-3

Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført en undersøkelse av «personalsaken mot rådmannen» i Skaun kommune. Problemstillingene som er belyst, er bakgrunnen for at ordfører ønsket å avslutte arbeidsforholdet til rådmannen og hvorvidt ordfører har håndtert en eventuell avslutning av arbeidsforholdet i tråd med gjeldende regelverk. Det er også knyttet kommentarer til opplysninger revisor har fått om arbeidsmiljøet ved teknisk kontor, samt kommunestyrets arbeidsgiverrolle.

Last ned rapporter

Personalsaken mot rådmannen i Skaun kommune

Rapport 2020
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Johannes Nestvold

Forvaltningsrevisor
Steinkjer

Arve Gausen

Forvaltningsrevisor
Orkanger