Personalarbeid i Høylandet kommune

Status

Avsluttet

status-3

I denne forvaltningsrevisjonen har revisor sett nærmere på kommunens system og rutiner for personalarbeid, kompetanse- og kompetanseutvikling, sykefraværsoppfølging og bruk av kvalitetssystem. Revisors overordnede konklusjon er at kommunen er kjent med kompetanseutfordringene, og at de har iverksatt tiltak for å arbeide systematisk med utfordringene, men at man ikke i tilstrekkelig grad har fulgt opp og innarbeidet en god systematisk praksis.

Last ned rapporter

Personalarbeid i Høylandet kommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Tor Arne Stubbe

Fagleder
Trondheim

Mette Sandvik

Forvaltningsrevisor
Brekstad