Mette Sandvik

Forvaltningsrevisor

Revision-Midt-Norge-portrett-26

Mette er utdannet kommunalkandidat fra NKSH. Mette har erfaring fra forvaltningsrevisjon innenfor økonomi, helse og omsorg og personal. Mette følger opp kontrollutvalgene og det overordnede risikobildet i kommunene Indre Fosen, Osen og Åfjord.