Oppfølging av politiske vedtak i Stjørdal kommune

Status

Avsluttet

status-3

Kommuneadministrasjonen iverksetter og ferdigstiller det store flertallet av politiske vedtak i kommunestyret og formannskapet. Kommunen har likevel, etter revisjonens syn, forbedringspotensial i å sikre at alle politiske vedtak utføres innen rimelig tid. Alternativt bør kommunedirektøren informere kommunestyret om hvilke faktiske eller rettslige forhold som hindrer eller forsinker utførelsen av vedtakene.

Last ned rapporter

Oppfølging av politiske vedtak i Stjørdal kommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Eirik Gran Seim

Forvaltningsrevisor
Steinkjer

Marius Johnsborg

Forvaltningsrevisor
Steinkjer