Oppfølging av kulturplanen 2014-2019 i Frøya kommune

Status

Avsluttet

status-3

Denne rapporten oppsummerer forvaltningsrevisjon av oppfølgingen av Frøya kommunes kulturplan 2014 – 2019. Revisor konkluderer med at de fleste tiltakene i planen er fulgt opp, eller er fortsatt under oppfølging. Kommunen har langt på vei nådd målene sine på kulturområdet. Det er svakheter knyttet til helhetlig oppfølging, ettersom f.eks. mål og tiltak innenfor kulturskolen er i en annen sektor enn de øvrige områdene. Det har også vært utfordrende å styre etter planen, ettersom den ikke har vært forankret i gjeldende kommuneplan/samfunnsdel.

Last ned rapporter

Oppfølging av kulturplanen 2014-2019 i Frøya kommune

Rapport 2020
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Anna Ølnes

Forvaltningsrevisor
Trondheim

Tor Arne Stubbe

Fagleder
Trondheim