Omstilling i Bindal kommune

Status

Avsluttet

status-3

Revisjon Midt-Norge har gjennomført en eierskapskontroll i Bindal Utvikling AS og Brukstomta Næringspark AS, som begge er heleide aksjeselskap av Bindal kommune. I tillegg er det gjennomført en forvaltningsrevisjon av omstillingsprosjektet, hvor Bindal Utvikling AS har vært kommunens omstillingsorganisasjon.

Last ned rapporter

Omstilling i Bindal kommune

Rapport 2022
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Margrete Haugum

Forvaltningsrevisor
Steinkjer

Marius Johnsborg

Forvaltningsrevisor
Steinkjer