Økonomistyring i Hattfjelldal kommune

Status

Avsluttet

status-3

Denne forvaltningsrevisjonen har tema økonomistyring og produktivitet. Første problemstilling dreier seg om kommunens overordnede system for budsjett- og økonomistyring. I andre problemstilling har vi undersøkt kommunes budsjettprosesser og om disse sikrer realistisk budsjettering. Tredje problemstilling er en beskrivende problemstilling. Her har vi undersøkt hva sammenliknende data kan fortelle om produktiviteten innen oppvekstsektoren og helse- og omsorgssektoren i kommunen.

Last ned rapporter

Økonomistyring i Hattfjelldal kommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Marie Husøy Sæther

Forvaltningsrevisor
Trondheim