Økonomisk internkontroll i Namsskogan kommune

Status

Avsluttet

status-3

Vi har sett på hvordan budsjettprosessen er innrettet i kommunen og om det er etablert rutiner for økonomisk rapportering. Til slutt så har vi beskrevet hvordan medlemmer av kommunestyret opplever budsjettdokumentet.

Last ned rapporter

Økonomisk internkontroll i Namsskogan kommune

Rapport 2021
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Hanne Marit Ulseth Bjerkan

Forvaltningsrevisor
Trondheim

Merete M. Montero

Forvaltningsrevisor
Trondheim