Offentlige anskaffelser i Trøndelag fylkeskommune

Status

Avsluttet

status-3

Rapporten oppsummerer Trøndelag fylkeskommunes system for anskaffelser innen seksjon Eiendom og Fylkesvei. Vi har i disse anskaffelsene vurdert om fylkeskommunen har ivaretatt sin dokumentasjonsplikt, som sikrer at anskaffelser er i samsvar med anskaffelsesregelverkets krav. Vi har videre sett om anskaffelsesregelverkets krav til lønns- og arbeidsvilkår, lærlinger, underentreprenører og sosiale forhold er gitt i kontraktbestemmelser i disse anskaffelsene, samt om disse er fulgt opp systematisk i kontraktoppfølgingen.

Last ned rapporter

Offentlige anskaffelser i Trøndelag fylkeskommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Arve Gausen

Forvaltningsrevisor
Orkanger

Merete M. Montero

Forvaltningsrevisor
Trondheim