Offentlige anskaffelser i Selbu kommune

Status

Avsluttet

status-3

Rapporten oppsummerer Selbu kommunes etterlevelse av anskaffelsesregelverket. Vi har sett på utvalgte anskaffelser i 2018. Vi har vurdert om kommunen har ivaretatt sin dokumentasjonsplikt i disse anskaffelsene. Dette har vi gjort for å se om kommunens anskaffelser er utført i samsvar med anskaffelsesregelverkets krav. Videre har vi vurdert kommunens systematiske arbeid for å sikre at anskaffelsesregelverket følges.

Last ned rapporter

Offentlige anskaffelser i Selbu kommune

Rapport 2019
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Arve Gausen

Forvaltningsrevisor
Orkanger

Anna Ølnes

Forvaltningsrevisor
Trondheim