Nord-Trøndelag Krisesenter IKS for Tydal kommune

Status

Avsluttet

status-3

Rapporten handler om hvordan Tydal kommune utøver eierstyringen i det interkommunale selskapet. Revisjonen har undersøkt om kommunestyret har lagt føringer for utøvelsen av eierskapet, og om dette er fulgt opp av eierrepresentanten. Vi har også undersøkt om kommunikasjonen med selskapet og valg av styremedlemmer skjer i tråd med prinsippene for god eierstyring.

Last ned rapporter

Nord-Trøndelag Krisesenter IKS for Tydal kommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Leidulf Skarbø

Forvaltningsrevisor
Oppdal

Sunniva Tusvik Sæter

Forvaltningsrevisor
Steinkjer