Namsos Industribyggeselskap AS for Namsos kommune

Status

Avsluttet

status-3

Vi har gjennomført en eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Namsos Industribyggeselskap AS. I eierskapskontrollen ser vi på kommunens utøvelse av eierstyringen og kommunikasjonen mellom selskapet og eier. I forvaltningsrevisjonen undersøker vi selskapets evne til å møte målsettingene som er satt for selskapet.

Last ned rapporter

Namsos Industribyggeselskap AS for Namsos kommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Margrete Haugum

Forvaltningsrevisor
Steinkjer

Unni Romstad

Ass. daglig leder
Namsos