Levanger kommune som forurensningsmyndighet

Status

Avsluttet

status-3

Vi har gjennomført en forvaltningsrevisjon om forurensning i kommunen. Vi konkluderer med at Levanger kommune ivaretar sitt ansvar etter forurensningsloven knytte til kartlegging av og tilsyn med den alminnelige forurensningssituasjonen. Omfanget og innholdet i kommunens tilsyn er tillagt kommunens eget skjønn. Vi konkluderer også med at Levanger kommune følger opp konstatert forurensing og risiko for forurensning. Vi anbefaler kommunen å vurdere å styrke oversikten over forurensningslokaliteter for å unngå sårbarhet ved fravær av nøkkelpersoner.

Last ned rapporter

Levanger kommune som forurensningsmyndighet

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Sunniva Tusvik Sæter

Forvaltningsrevisor
Steinkjer

Johannes Nestvold

Forvaltningsrevisor
Steinkjer