Læringssituasjonen i videregående skole under Covid-19

Status

Avsluttet

status-3

Denne forvaltningsrevisjonen har undersøkt om fylkeskommunen har organisert opplæringen forsvarlig innenfor rammen av opplæringsloven og de til enhver tid gjeldende smittevernbestemmelser under pandemien.

Last ned rapporter

Læringssituasjonen i videregående skole under Covid-19

Rapport 2021
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Anna Ølnes

Forvaltningsrevisor
Trondheim

Sunniva Tusvik Sæter

Forvaltningsrevisor
Steinkjer