Lærertetthet og tilpasset opplæring i Namsos kommune

Status

Avsluttet

status-3

Denne forvaltningsrevisjonen undersøker grunnskolens arbeid med å vurdere elevens læringsutbytte, samt skolens arbeid med å gjennomføre tilpasset opplæring for elevene. Med tilpasset opplæring menes tilpasning i undervisningen innenfor rammen av ordinær undervisning. Videre er lærertetthet samt samarbeid mellom skole og PPT undersøkt, dette for å belyse skolens overnevnte arbeid med tilpasset opplæring.

Last ned rapporter

Lærertetthet og tilpasset opplæring i Namsos kommune

Rapport 2019
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Eirik Gran Seim

Forvaltningsrevisor
Steinkjer

Anna Ølnes

Forvaltningsrevisor
Trondheim