Lærernormen i grunnskolen i Malvik kommune

Status

Avsluttet

status-3

Tema for denne forvaltningsrevisjonen er lærernormen i grunnskolen. Revisor har sett på kommunens system og rutiner for å ivareta at tilpasset opplæring i grunnskolen skjer med nødvendige og lovpålagte personalressurser. Revisor konkluderer med at kommunens rutiner og system på dette området, er delvis tilfredsstillende. Videre er kommunens budsjett- og rapporteringsprosesser for å ivareta nødvendig bemanning i grunnskolen undersøkt. Revisor konkluderer med at budsjett- og rapporteringsprosessene er delvis tilfredsstillende.

Last ned rapporter

Lærernormen i grunnskolen i Malvik kommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Anna Ølnes

Forvaltningsrevisor
Trondheim

Marie Husøy Sæther

Forvaltningsrevisor
Trondheim