Kvalitet i skole i Brønnøy kommune

Status

Avsluttet

status-3

Vi har gjennomført en forvaltningsrevisjon hvor vi ser på forbedringsarbeid innen opplæring, tidlig innsats, føringer for vurderingsarbeid og hvordan elevenes psykososiale skolemiljø følges opp.

Last ned rapporter

Kvalitet i skole i Brønnøy kommune

Rapport 2019
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Margrete Haugum

Forvaltningsrevisor
Steinkjer

Tor Arne Stubbe

Fagleder
Trondheim