Kvalitet i hjemmetjenestene i Ørland kommune

Status

Avsluttet

status-3

I denne forvaltningsrevisjonen undersøker vi om Ørland kommune har forsvarlig kvalitet i sine hjemmetjenester. Revisors overordnede konklusjon er at Ørland kommune bryter regelverk og egne rutiner på flere områder og at dette truer forsvarlig kvalitet i hjemmetjenestene i kommunen.

Last ned rapporter

Kvalitet i hjemmetjenestene i Ørland kommune

Rapport 2022
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Tor Arne Stubbe

Fagleder
Trondheim

Merete M. Montero

Forvaltningsrevisor
Trondheim