Kvalitet i grunnskole og opplæring til minoritetsspråklige barn og unge i Frøya kommune

Status

Avsluttet

status-3

Prosjektet har undersøkt om Frøya kommune arbeider systematisk for god kvalitet i undervisningen ved grunnskolen. Under dette punktet har vi sett på om kommunen sørger for systematisk internkontroll og om kommunen jobber med kvalitetsvurdering innenfor skole. Vi har også undersøkt om minoritetsspråklige barn og unge i kommunen får opplæring i tråd med regelverk og retningslinjer.

Last ned rapporter

Kvalitet i grunnskole og opplæring til minoritetsspråklige barn og unge i Frøya kommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Hanne Marit Ulseth Bjerkan

Forvaltningsrevisor
Trondheim

Marie Husøy Sæther

Forvaltningsrevisor
Trondheim