Kulturminneforvaltning i Trøndelag fylkeskommune

Status

Avsluttet

status-3

I denne rapporten oppsummerer revisor at kulturminnefeltet innen eldre tid i all hovedsak ser ut til å være organisert og fulgt opp på en tilfredsstillende måte og i henhold til regelverket.

Last ned rapporter

Kulturminneforvaltning i Trøndelag fylkeskommune

Rapport 2019
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Anna Ølnes

Forvaltningsrevisor
Trondheim

Johannes Nestvold

Forvaltningsrevisor
Steinkjer