Joma Næringspark AS og Joma Eiendom AS for Røyrvik kommune

Status

Avsluttet

status-3

Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført en undersøkelse av avviklingen av Joma Næringspark AS og salget av Joma Eiendom AS. Undersøkelsen er bestilt av kontrollutvalget i Røyrvik kommune. Vi undersøker om avviklingen har skjedd iht. aksjeloven, grunnlaget for verdifastsettelse av Joma Eiendom, om selskapet er solgt til en pris som reflekterer selskapets verdi og hvilke investeringer kommunen har gjort i selskapet.

Last ned rapporter

Joma Næringspark AS og Joma Eiendom AS for Røyrvik kommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Sunniva Tusvik Sæter

Forvaltningsrevisor
Steinkjer

Margrete Haugum

Forvaltningsrevisor
Steinkjer