Internkontroll politisk nivå i Stjørdal kommune

Status

Avsluttet

status-3

I dette prosjektet undersøker vi systemer og prosesser for utredning av saker, at saker behandles i riktig organ og iverksettelse av politiske vedtak. Et sentralt spørsmål vil være om rådmannen har et godt nok system for å sikre at dette skjer i tråd med kommuneloven.

Last ned rapporter

Internkontroll politisk nivå i Stjørdal kommune

Rapport 2018
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Unni Romstad

Ass. daglig leder
Namsos

Sunniva Tusvik Sæter

Forvaltningsrevisor
Steinkjer