Internkontroll med fokus på helse- og velferdsområdet i Levanger kommune

Status

Avsluttet

status-3

Hovedproblemstillingen som belyses i denne rapporten er om Levanger kommune har etablert et internkontrollsystem som ivaretar kommunelovens krav om betryggende kontroll.

Last ned rapporter

Internkontroll med fokus på helse- og velferdsområdet i Levanger kommune

Rapport 2019
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Johannes Nestvold

Forvaltningsrevisor
Steinkjer

Merete M. Montero

Forvaltningsrevisor
Trondheim