Internkontroll i Ørland kommune

Status

Avsluttet

status-3

I denne forvaltningsrevisjonen har revisor revidert Ørland kommunes internkontroll på overordnet nivå. Det konkluderes med at Ørland kommune har et kontrollmiljø under oppbygging. De viktigste strukturdokumentene som regulerer organisasjonen er på plass. Kommunen gjennomfører spredte kontrollaktiviteter, men disse er ikke satt i system i forbindelse med internkontrollen. Noe som fører til at internkontrollen i begrenset grad bidrar til læring i organisasjonen. Ørland kommune har på overordnet nivå gjort et godt arbeid, når det gjelder å definere hvordan internkontrollsystemet skal bygges.

Last ned rapporter

Internkontroll i Ørland kommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Marius Johnsborg

Forvaltningsrevisor
Steinkjer

Margrete Haugum

Forvaltningsrevisor
Steinkjer