Internkontroll i Indre Fosen kommune

Status

Avsluttet

status-3

I denne forvaltningsrevisjonen har revisor revidert Indre Fosens internkontroll på overordnet nivå. Det konkluderes med at Indre Fosen har flere mangler i fundamentene for et godt kontrollmiljø. Kontrollaktiviteten som kommunen gjennomfører, er nødvendigvis ikke satt i sammenheng med internkontroll. Internkontrollen i seg selv bidrar i liten grad til læring i organisasjonen. Til tross for dette så finnes det praksis i kommunen hvor eksempelvis avvik og klager fører til endrede rutiner.

Last ned rapporter

Internkontroll i Indre Fosen kommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Marius Johnsborg

Forvaltningsrevisor
Steinkjer

Margrete Haugum

Forvaltningsrevisor
Steinkjer