Internkontroll i barnevernet i Ørland kommune

Status

Avsluttet

status-3

Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført en forvaltningsrevisjon av internkontrollen i barnevernet i Ørland kommune. Revisor undersøker om det felles internkontrollsystemet for deltakerkommunene i Fosen barneverntjeneste er implementert i Ørland kommunes internkontrollsystem, hvordan avvik håndtereres, og om det rapporteres til deltakerkommuner/kommunestyret i henhold til krav i internkontrollen.

Last ned rapporter

Internkontroll i barnevernet i Ørland kommune

Rapport 2020
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Merete M. Montero

Forvaltningsrevisor
Trondheim

Sunniva Tusvik Sæter

Forvaltningsrevisor
Steinkjer