Innovative anskaffelser i Trøndelag fylkeskommune

Status

Avsluttet

status-3

Revisjonen har undersøkt fylkeskommunens system og etterlevelse av innovative anskaffelser. I tillegg har revisor innhentet informasjon om fylkeskommunens ansattes erfaringer med innovative anskaffelser.

Last ned rapporter

Innovative anskaffelser i Trøndelag fylkeskommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Arve Gausen

Forvaltningsrevisor
Orkanger

Johannes Nestvold

Forvaltningsrevisor
Steinkjer