Innbyggerkommunikasjon, service og veiledning i Melhus kommune

Status

Avsluttet

status-3

Rapporten tar for seg temaet innbyggerkommunikasjon med fokus på service og veiledning som Melhus kommune yter sine tjenestemottakere. Revisjonen er avgrenset til enhetene Bygg og eiendom, Teknisk drift og Hjemmetjenesten.

Last ned rapporter

Innbyggerkommunikasjon, service og veiledning i Melhus kommune

Rapport 2019
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Johannes Nestvold

Forvaltningsrevisor
Steinkjer

Tor Arne Stubbe

Fagleder
Trondheim