IKA Trøndelag for Malvik kommune

Status

Avsluttet

status-3

Vi har gjennomført en kontroll av Malvik kommunes eierstyring av IKA Trøndelag IKS. Vi konkluderer med at kommunen i hovedsak utøver eierskapet i IKA Trøndelag IKS i tråd med kommunestyrets vedtak, lovkrav og etablerte normer for god eierstyring. Det er likevel mulighet for forbedring, og vi har gitt kommunen syv anbefalinger som vil bidra til å bedre eierstyringa i selskapet.

Last ned rapporter

IKA Trøndelag for Malvik kommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Sunniva Tusvik Sæter

Forvaltningsrevisor
Steinkjer

Mette Sandvik

Forvaltningsrevisor
Brekstad