Herøy ASVO AS for Herøy kommune

Status

Avsluttet

status-3

Denne rapporten oppsummerer eierskapskontroll av Herøy ASVO og forvaltningsrevisjon av samarbeidet mellom Herøy kommune og Herøy ASVOs tjenester. I eierskapskontrollen finner vi flere forbedringspunkter, blant annet at kommunen bør definere sitt eget formål med å eie selskapet, og at kommunen bør utarbeide en eierstrategi med krav og forventninger til selskapet sitt. I forvaltningsrevisjonen konkluderer vi med at det har vært et godt samarbeid mellom ulike tjenester i kommunen og Herøy ASVO, men at det de siste årene har vært en konflikt mellom personer og enkelttjenester i kommunen og Herøy ASVO, som har eskalert, og involverer ledelsen i kommunen og styret i selskapet. Revisor mener at skriftlige avtaler og rutiner, og regelmessig gjennomgang av disse, kunne forebygget mye av motsetningene vi ser nå, mellom selskapet og kommunen. Selskapet har treårige strategiplaner, men revisor mener at strategien bør ha mer langsiktighet innhold, om hvordan selskapet kan møte framtidige utfordringer på en mer forberedt måte.

Last ned rapporter

Herøy ASVO AS for Herøy kommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Anna Ølnes

Forvaltningsrevisor
Trondheim

Sunniva Tusvik Sæter

Forvaltningsrevisor
Steinkjer