Helgeland Industrier AS for Vefsn kommune

Status

Avsluttet

status-3

Denne rapporten er i hovedsak forvaltningsrevisjon av Helgeland Industrier AS (HIAS), men følger også opp Vefsn kommunes eierstrategi for selskapet, og om denne fungerer tilfredsstillende i eierstyringen av selskapet. Det gjør den. Når det gjelder forvaltningsrevisjonen, er konklusjonen at selskapet har solid økonomi, og at styret får grundig informasjon om den økonomiske statusen. Revisor har likevel stilt spørsmål ved styrets overordna ledelse av selskapet, og er kritisk til at arbeid med strategier og andre overordna styringssignal stadig blir utsatt. Vi stiller også spørsmål ved selskapets kjøp av eiendommer, og at enkelte eiendommer ikke ser ut til å drives i henhold til formålet med selskapet.

Last ned rapporter

Helgeland Industrier AS for Vefsn kommune

Rapport 2021
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Anna Ølnes

Forvaltningsrevisor
Trondheim

Sunniva Tusvik Sæter

Forvaltningsrevisor
Steinkjer