Helgeland Havn IKS for Alstahaug kommune

Status

Avsluttet

status-3

Denne rapporten oppsummerer eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av Helgeland Havn IKS for Alstahaug kommune. Revisorer konkluderer med at Alstahaug kommune i all hovedsak utøver eierskapet sitt i tråd med KS´ anbefalinger om god eierstyring, men at de har enkelte forbedringspotensial. I forvaltningsrevisjonen konkluderer revisor med at havneselskapet i all hovedsak ivaretar Alstadhaug kommunes interesser, og at selskapet i hovedsak har et tilfredsstillende styringssystem. Revisor har pekt på noen områder som kan være gjenstand for usikkerhet og forbedringspotensial.

Last ned rapporter

Helgeland Havn IKS for Alstahaug kommune

Rapport 2020
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Anna Ølnes

Forvaltningsrevisor
Trondheim

Sunniva Tusvik Sæter

Forvaltningsrevisor
Steinkjer