Håndtering av habilitet i folkevalgte organer i Melhus kommune

Status

Avsluttet

status-3

I denne forvaltningsrevisjonen undersøker vi om Melhus kommune har nødvendige systemer for å ivareta habilitet i folkevalgte organ, og om kommunens praksis er i samsvar med habilitetsreglene i gjeldende regelverk.

Last ned rapporter

Håndtering av habilitet i folkevalgte organer i Melhus kommune

Rapport 2018
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Anna Ølnes

Forvaltningsrevisor
Trondheim

Merete M. Montero

Forvaltningsrevisor
Trondheim