Generell eierstyring i Selbu kommune

Status

Avsluttet

status-3

Dette er en generell eierskapskontroll, og revisor konkluderer med at eierstyringen har noen svakheter, ved at den gjeldende eierskapsmeldingen ikke inneholder helhetlig oversikt over kommunens strategi og formål med selskapene. Selbu kommune følger i noen grad KS sine anbefalinger om eierstyring, men det rapporteres ikke årlig om tilstanden i alle selskapene som kommunen har eierskap i, og kommunens øverste, politiske ledelse sitter i noen av selskapenes styrer.

Last ned rapporter

Generell eierstyring i Selbu kommune

Rapport 2021
Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Anna Ølnes

Forvaltningsrevisor
Trondheim

Merete M. Montero

Forvaltningsrevisor
Trondheim