Generell eierstyring i Hitra kommune

Status

Avsluttet

status-3

Rapporten omhandler kommunens generelle eierstyring av eide selskap. Revisjonen har undersøkt kommunens system for eieroppfølging og etterlevelsen av disse. Revisjonen konkluderer med at det i hovedsak er systemer og oppfølging av eierskapet, men at det er forbedringspunkter i disse.

Last ned rapporter

Generell eierstyring i Hitra kommune

Last ned
Etikett:
Type:

Kontaktpersoner

Arve Gausen

Forvaltningsrevisor
Orkanger

Margrete Haugum

Forvaltningsrevisor
Steinkjer